Nova denominació de les categories en menors -Atletisme

La Federació d´Atletisme ha modificat la denominació de les categories dels menors, només queda afectada la denominació: